FatalZ | Hack Forum - illegal Topluluk - Security Platform

FatalZ.ORG, Sınır Topraklarına Hoş geldiniz! Lütfen Giriş Yapın ya da Kayıt Olun.

Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları: Günümüzde Kullanılan Derin, Güzel Anlamlı Osmanlıca Kelimeler

FatalZ

Forumun Veliahtı
Forumun Veliahtı
Durum
Mesajlar
0
Katılım
22 Eyl 2019
Tepki Puanı
17
Puanlar
800
Ticaret Puanı: 0 / 0 / 0
610a9dac86b2472d9476c5f8.jpg

Osmanlıca 13 ile 20. yüzyıllar arasında Anadolu'da ve Osmanlı Devleti'nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmıştırç Osmanlı zamanında kullanılan Osmanlıca Arap kökenli bir alfabedir. Toplamda 34 harften oluşur. Her ne kadar Osmanlıca alfabe kullanılmasa da Türkçe’ye geçen bazı kelimeler bulunur. Özellikle edebi eserlerde karşımıza çıkan Osmanlıca kelimeler hukuk bilimlerinde de kullanılmaktadır.

Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

salahiyet :
yetki

mugayir : aykırı

tumturaklı : Anlama bir şey katmayan, bir anlam bildirmeyen ancak kulağa hoş gelen

vuzuh : açıklık , aydınlık

inkisârı hayâl : hayal kırıklığı

riyaziye : matematik

zümre : topluluk

taltif : ödüllendirme

güzide : seçkin

hilkat : yaradılış , fıtrat

mahir : becerikli , yetenekli

feragat : hakkından kendi isteğiyle vazgeçme

tetkik : inceleme , araştırma

işkal : Güçleştirme,zorlaştırma

şahika : doruk

aksülamel : Tepki, reaksiyon

mefhum : kavram , mazi : geçmiş , akıbet : sonuç

yeis : umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü

itiyat : alışkanlık , tenkit : eleştiri

tezahürat : belirti

amil : etken, sebep

muhayyel : Hayal gücüyle yaratılan, Hayal edilen.

zail : ortadan kalkan

tazip : sıkıntıya sokma, üzme

mütenasip : orantılı

mefhum : kavram , mazi : geçmiş , akıbet : sonuç

zillet : aşağılanma

insiyak : içgüdü

tasvip : onama , uygun bulma

içtimai : toplumsal

müstehzi : alaycı (istihza : gizli ve kinayeli biçimde alay)

iltica : sığınma

muzdarip : ızdırap ve acı çeken

garabet : gariplik, tuhaflık

muvaffakiyet : başarı

iptidai : ilkel , mübalağa : abartı

610a9dbb86b2472d9476c5fe.jpgDerin ve Güzel Anlamlı Osmanlıca Kelimeler

müteessir :
üzülmüş, üzgün

aksülamel : Tepki, reaksiyon

saik : sebep

tevarüs : Kalıtım yoluyla birinden diğerine geçme.

tezahürat : Belirti

ihtiras : aşırı güçlü istek, tutku

mütemadiyen : sürekli, ara vermeden

intikal : geçiş

itidal : ölçülülük , soğukkanlılık

amil : etken, sebep

fazilet : erdem

mukadderat : yazgı

zail : ortadan kalkan

umum : tüm, kamu iştirak : ortaklık (müşterek : ortak)

cüda : çok sevilen bir şeyden ayrı kalmak (Farsça)

müphem : belirsiz , galebe : yengi , muğlak : anlaşılması güç

meşakkat : güçlük

tazip : sıkıntıya sokma, üzme

tecessüs : görme, anlama merakı

mütalaa : ayrıntılı düşünme ile oluşan görüş ve yorum

müfrit : aşırı

ifrat : ölçüyü aşma

peyda : belli, açık (Farsça) hasıl : ortaya çıkan görünen

mütenasip : orantılı

istidat : yetenek

rikkat : naziklik

reva : uygun, yakışır , tedhiş : yıldırı

sakil : çirkin

hülasa : özetle, kısaca

levazım : gerekli olan şeyler, araç ve gereçler

muhtelif : çeşitli , müteşekkil : oluşmuş

memba : kaynak

müşahede : gözlem

vakfetmek : adamak

istinat : dayanma

muvazene : denge

riyazet : nefsin isteklerini kırma

müteyakkız : uyanık, tetikte

nedamet : pişmanlık

elzem : çok gerekli , telakki : kabul etme

tahakkuk : gerçekleşme

tevekkeli : boşuna

ilhak : katma, bağlama

mahiyet : öz, esas

müsavat : eşitlik, denklik

intiba : izlenim

takim : verimsizleştirme , kıtal : vuruşma , birbirini öldürme

ihtilaf : ayrılık , uyuşmazlık

temayül : bir tarafa eğilme, meyletme

lalettayin : Eskimiş, sıradan

intibak : uyum

veçhe : yön

mihnet : sıkıntı

vakar : ağırbaşlılık

metanet : dayanıklılık

müsamaha : hoşgörü

tefsir : yorumlama

mütefekkir : düşünür

taassup : bağnazlık

mukavemet : dayanma, karşı koyma

vecize : özdeyiş

ihsan : iyilik etme

icabet : bir çağrıya gitme

istitrat : sırası gelmişken söylenen söz

mülaki : kavuşan

müşfik : sevecen

teferruat : ayrıntı

efkar : düşünce, fikir

mamafih : bununla birlikte

teşci etmek : cesaretlendirmek , yüreklendirmek

vasıl olmak : ulaşmak, varmakŞira Ne Demek? Osmanlıca Olan Şira Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
Osmanlıca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Osmanlıca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı
Osmanlıca Harfler Nelerdir? Okunuşları İle Osmanlı Harfleri Ve Anlamları

Devamını oku ...
 
SPAM MESAJ ATMAK YASAKTIR!
  • Örnek: teşekkürler, sağol, çok iyi, asdqwe, eline sağlık, ty, eyv vb!
  • Örnek: Aynı mesajı sürekli olarak yazmak! teşekkürler, tşk gibi!
  • Başkalarının mesajlarını kopyalayıp aynısını yazmak yasaktır.
  • Bilginizin olmadığı konulara yorum sayınız artsın diye mesaj atmak yasaktır!
  • Yorum yaparken kendi fikrinizi yazınız! Spam mesaj atanlar yasaklanacaktır!
  • Konulara spam mesaj atan görürseniz RAPOR tuşu ile bize bildiriniz!

  • Hesap Yükseltme butonundan hesabınızı yükselterek yeni üyelere özel kısıtlamalardan kurtulabilirsiniz.

Konuyu Kimler Görüntülüyor?