FatalZ - Beyond Borders | Private illegal Topluluk - Hack Forum - Nulled Forum - Crack Forum

FatalZ.ORG, Sınır Topraklarına Hoş geldiniz! Lütfen Giriş Yapın ya da Kayıt Olun.

Özgürlük ile İlgili Özdeyişler: Özgürlük ile İlgili En Güzel, Kısa ve Uzun Sözler

FatalZ

Forumun Veliahtı
Forumun Veliahtı
Status
Messages
0
Joined
Sep 22, 2019
Reaction score
25
Points
800
Trade Score: 0 / 0 / 0
62273f8a86b2470cf0c138ce.jpg

Özgürlük kelime anlamı olarak herhangi bir koşulla sınırlanmama, zorlamaya, kısıtlamaya bağlı olmaksızın düşünme ve davranma durumudur. Her insanın ve canlının doğal yaşam hakkıdır. Başkası tarafından yaşamına müdahale edilmemesi ve baskı kurulmaması gerekir. Özellikle özgürlük kavramının önemine ilişkin okullarda özdeyişler ve sözler araştırılması istenir. Özgürlük ile ilgili birbirinden güzel özdeyişler ve sözler bulunmaktadır.

Özgürlük ile İlgili Özdeyişler

 • Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk
 • Özgürlüğün yolu tüm dünyaya karşı tek başına kalmak bile olsa, kendi inancına bağlı kalmaktan geçer. Stefan Zweig
 • Özgürlük ekmekten tatlı, güneşten güzeldir. Mihayloviç Dostoyevski
 • Hürriyet, milletlerin ebedi gençliğidir. Manuel Foy
 • Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlıktan, hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir. Jean J. Rousseau
 • Özgürlük bir kişinin değil, herkesin hakkıdır. Herbert Spencer
 • İnsan hür olmadan, huzurlu ve mesut olamaz. Dante Aiighieri
 • Özgürlük, yasaların izin verdiği her şeyi yapmak hakkıdır. Charles de Montesquieu
 • Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildirler. Abraham Lincoln
 • Özgürlük için hepimiz hukukun kölesiyiz. Cicero
 • ''Devlet yönetiminin amacı özgürlüktür. Benedictus de Spinoza
 • Özgürlükten, kişiliğin otoriteye üstün gelmesini anlıyorum. Benjamin Constant
 • Aşırı özgürlük, gerek devlette ve gerekse bireylerde köleliğe dönüşür. Eflatun
 • Özgürlük bile, sahip olmak için sınırlandırılmalıdır:' Edmund Burke
 • Özgürlük istenilen şeyi yapabilme serbestliğidir. John Locke
 • Özgürlük, istek doğrultusunda bir eylemde bulunma ya da bulunmama gücünü ifade eder. David Hume
 • Düşüncenin, isteğin ve iradenin olmadığı yerde özgürlük olmaz; fakat özgürlüğün olmadığı yerde düşünce, istek ve irade söz konusu olabilir. John Locke
 • Ya özgürlük verin bana, ya ölüm. Patrick Henry
 • Özgürlük, tarihin kaybolmayan tek değeridir. Albert Camus
 • Hürriyet, milletlerin ebedi gençliğidir. Manuel Foy
 • Sen, hiç ölümün gölgesinde özgürlük yaşadın mı? Yılmaz Güney
 • Özgürlük, adaletten başka bir şey değildir. Voltaire
 • Allah bize hayatı verirken, hürriyeti de verdi. Thomas Jefferson
 • Her ayrıcalık, özgürlüğe bir saldırıdır. Denis Diderot
 • Özgürlük ekmekten tatlı, güneşten güzeldir. Mihayloviç Dostoyevski
 • Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Said Nursi
 • Korkun seni mahkum eder, umudun seni özgür bırakır. Esaretin Bedeli
 • Kendine yeterliliğin en güzel meyvesi, hürriyettir. Epicuros
 • Nefsinden feragat etmeyen, gerçek hürriyete kavuşamaz. A. J. Cronin
 • Doğa dilsiz hayvanlara bile, özgürlük vermiştir. P. C. Tacitus
 • Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet, derhal yıkılır. John Simon

62273ff186b2470cf0c138d3.jpg


Kısa ve Uzun Özgürlük Sözleri

 • Bir insanın bir vicdanı varsa eğer, Solcu olmaktan başka bir seçeneği yoktur... - Sabahattin Ali
 • İşkenceye dayanmak, devrimcilikte ki ilk koşullardan biridir. - İbrahim Kaypakkaya
 • Kadın dediğin; devrimci olacak, aşkı yaşayacaksın sol yanında... - Yılmaz Güney
 • İki şeye hakkım var: özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim, çünkü kimse beni canlı tutsak edemez. - Che Guevara
 • Özgür insan, üreten insandır. Değer üretme, özgür ortamlarda gerçekleşir. - Niyazi Öktem
 • Halk özgürleştikçe korku ve propagandaya daha çok başvurulur. - Noam Chomsky
 • Bir toplum ne kadar özgür olursa güç kullanmak o kadar zorlaşır. - Noam Chomsky
 • Özgür düşünceli bir insan için hayvanların çektiği acı, insanların çektiği acıdan daha katlanılmazdır. Zira ikincisinde, hiç olmazsa, çekilen acı lanetlenir ve neden olan suçlu ilan edilir. Oysa her gün binlerce hayvan en ufak pişmanlık duymadan, hiç lüzumu yokken katledilir. Birisi bundan söz edecek olsa alay edilir. Ve bu affedilemez bir suçtur. - Romain Rolland
 • Özgürlük hiçbir zaman verili değildir, her zaman tehdit altındadır. Mutlak belirlilik, her defasında da, özgürlük yoksunluğudur. - Thedor Wiesengrund Adorno
 • Özgürlük vardır; irade de vardır. Fakat 'özgür irade' yoktur, çünkü özgürlüğe yönelik bir irade, boşlukla karşı karşıya kalır. - Thomas Mann
 • Özgürlük, adaletten başka bir şey değildir. - Voltaire
 • Özgürlük tarihi devletin gücünü artırmanın değil, aksine devletin güç ve yetkilerini sınırlamanın tarihidir. - Woodrow Wilson
 • Yıldız ölür ama ışığı asla ölmez; tıpkı özgürlüğün çığlığı gibi. - Nikos Kazancakis
 • Biz, bütün zulümlerin birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyoruz: Bütün canlılar özgür olana kadar, yani kötü muameleden, aşağılanmadan, sömürüden, kirlenmeden ve ticarileşmeden kurtulana kadar, hiçbir canlı özgür olmayacak. - Carol J. Adams
 • Kendi kendinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. - Epiktetos
 • Özgürlük kendi kendine yeterli olmanın en yüce meyvesidir. - Epikuros
 • İyi yazamıyorsan iyi düşünemezsin, iyi düşünemiyorsan senin yerine başkaları düşünür. - George Orwell
 • İnsan zorunluluğa neden maruz kaldığını bilemediği takdirde, özgür olamaz ve kendisini zorunluluktan kurtarmaya çalışması da onu hiçbir zaman özgür kılmaz. - Hannah Arendt
 • Yalnızlık bağımsızlıktır. - Hermann Hesse
 • Peki kim özgür öyleyse? Yalnızca kendi kendinin buyruğunda olan, yoksulluktan, ölümden ve zincirlerden korkmayan, kendi tutkularına meydan okuyacak ve rütbeye ve nişana değer vermeyecek kadar güçlü, yetkin, olgun ve çok yönlü, akıllı adam. - Horatius
 • İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır. - Jean-Jacques Rousseau
 • İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. - Jean Paul Sartre
 • Tek amacım var: İnsanın özgürleşmesi; insana sınırlarını yıkmak konusunda yardımcı olmak. - Jiddu Krishnamurti
 • Özgürlük bir politik amacın vasıtası değildir. En değerli politik amacın ta kendisidir. - John Dalberg-Acton
 • Kadınlar özgürleştikçe erkekler de daha özgür olacaklardır. Çünkü birisini köleleştirdiğinizde, siz de köleleşmiş olursunuz. - Louise Berliawsky Nevelson
 • Özgürlük yasaların izin verdiği her şeyi yapmaktır. - Montesquieu
 • Özgürlüğe giden bir yol var, ve kilometre taşları: İtaat, çalışmak, dürüstlük, düzen, temizlik, doğruluk, özveri ve vatan sevgisi. - Adolf Hitler
 • Ateşten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, hiç de acelesi olmayan bir lükstür. - Albert Camus
 • Özgürlük bir görevdir, bir hak değil. - Benito Mussolini
 • Özgürlük neye yarar, yaşarsa bir arada özgürlerle tutsaklar. - Bertolt Brecht
 • Özgürlük denmeye değer biricik özgürlük, başkalarını mutluluklarından yoksun bırakmaya veya onların mutlu olma çabalarına engel olmaya kalkışmadığımız sürece, kendi iyiliğimizi kendi bildiğimiz yolda aramak özgürlüğüdür. - John Stuart Mill
 • Başkaları özgür değilse hiç kimse özgür olmaz; zira özgürlük, hayatın toplumsal ve siyasal bakımdan belirli bir şekilde örgütlenmesinin bir sonucu olarak icra edilir. - Judith Butler
 • Gerçek insan iyiliği, ancak karşısındaki güçsüz bir yaratıksa bütün saflığı ile, özgürce ortaya çıkabilir. İnsan soyunun gerçek ahlaki sınavı, temel sınavı, onun, merhametine bırakılmışlara davranışında gizlidir: Hayvanlara. Ve işte bu açıdan insan soyu temel bir yenilgi yaşamıştır, o kadar temel bir yenilgi ki, bütün öteki yenilgiler kaynağını bundan almaktadır. - Milan Kundera
 • İnsan ve hayvan özgürlüğü hareketleri birbirinden ayrılamaz; çünkü hepsi özgür olmadan hiçbiri özgür olamaz. İnsanlar hayvanları sömürdüğü sürece huzurlu, insancıl ve sürdürülebilir toplumlar geliştiremez. Aynı şekilde hayvanlar da toplumlarda derin psikolojik ve kurumsal değişiklikler yapılmadan özgürlüklerine kavuşturulamazlar. - Steve Best
 • Eğer hayvan özgürlüğü hakkında ciddiysek, o zaman insan ve hayvan herkesin özgürlüğü için çalışmak zorundayız. Eğer feminizm konusunda ciddiysek, o zaman cinsiyet ayrımcılığını kınadığımız gibi tür ayrımcılığını da kınamak zorundayız. Başkaları baskı görürken hiç kimse özgür değildir. Ve eğer beraber çalışırsak, birbirinden farklı görünen mücadelelerin birbirine bağlı olduğunu anlarsak, işte o zaman, bir gün, özgür olabiliriz. - Pattrice Jones
 • Özgürlük asla fanatik dini hoşgörüsüzlüğe boyun eğmemelidir. - Paul Watson


Özdeyiş Nedir? Öydeyişler İle İlgili Örnekler Ve Anlamları
Özdeyiş Örnekleri Nelerdir? Anlamları Ve Açıklamaları İle Birlikte Özdeyiş Örnekleri

Devamını oku ...
 
SPAM MESAJ ATMAK YASAKTIR!
 • Örnek: teşekkürler, sağol, çok iyi, asdqwe, eline sağlık, ty, eyv vb!
 • Örnek: Aynı mesajı sürekli olarak yazmak! teşekkürler, tşk gibi!
 • Başkalarının mesajlarını kopyalayıp aynısını yazmak yasaktır.
 • Bilginizin olmadığı konulara yorum sayınız artsın diye mesaj atmak yasaktır!
 • Yorum yaparken kendi fikrinizi yazınız! Spam mesaj atanlar yasaklanacaktır!
 • Konulara spam mesaj atan görürseniz RAPOR tuşu ile bize bildiriniz!

 • Hesap Yükseltme butonundan hesabınızı yükselterek yeni üyelere özel kısıtlamalardan kurtulabilirsiniz.

Users who are viewing this thread